The Slave Hunters – แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า

0
89
The Slave Hunters - แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า
The Slave Hunters – แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า

อีแทกิล ชนชั้นสูงที่ถูกทาสในบ้านทรยศ ด้วยการฆ่าพ่อแม่ เผาบ้านเขา แล้วพาน้องสาว (ออนยอน เฮวอน) ซึ่งเป็นคนที่เขารักหนีไป ทำให้แทกิลตัดสินใจมาทำอาชีพ นักล่าทาส เพื่อตามหาหญิงสาวที่ตนรัก
ขณะที่ทำอาชีพล่าทาสพร้อมตามหาคนรัก ออนยอนซึ่งตอนหลังหนีไปอยู่ที่อื่นแล้วปลอมตัวเป็นชนชั้นสูงเปลี่ยนชื่อเป็น เฮวอน ได้หนีออกจากงานแต่งงาน และได้ไปพบเจอกับซงแทฮา อดีตแม่ทัพของโชซอนที่ถูกจับไปเป็นทาสจากปัญหาความวุ่นวายในราชวงศ์
ซงแทฮากับเฮวอนต่างกำลังหลบหนี จึงได้พึ่งพาอาศัยกันและกัน และสุดท้ายจึงได้แต่งงานกันที่สุด แทกิลที่ตามหาคนรักมานับสิบปี กลับมาเจอคนรักในขณะที่แต่งงานกับคนอื่นไปแล้ว
ซงแทฮาต้องการที่จะทำตามคำมั่นที่ให้ไว้กับอดีตรัชทายาท ต้องการปกป้องพระนัดดาทายาทคนสุดท้ายของอดีตรัชทายาท ส่วนแทกิลต้องการจะปกป้องคนรัก ทำให้พวกเขาเข้ามาเกี่ยวข้องกัน และร่วมต่อสู้ด้วยกันจนวาระสุดท้าย

The Slave Hunters – แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
The Slave Hunters – แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Slave Hunters – แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
The Slave Hunters – แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Slave Hunters – แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
The Slave Hunters – แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Slave Hunters – แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
The Slave Hunters – แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Slave Hunters – แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
The Slave Hunters – แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Slave Hunters – แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
The Slave Hunters – แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Slave Hunters – แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
The Slave Hunters – แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Slave Hunters – แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
The Slave Hunters – แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Slave Hunters – แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
The Slave Hunters – แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Slave Hunters – แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
The Slave Hunters – แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Slave Hunters – แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
The Slave Hunters – แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Slave Hunters – แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
The Slave Hunters – แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Slave Hunters – แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
The Slave Hunters – แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Slave Hunters – แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
The Slave Hunters – แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Slave Hunters – แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
The Slave Hunters – แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Slave Hunters – แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
The Slave Hunters – แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Slave Hunters – แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
The Slave Hunters – แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Slave Hunters – แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
The Slave Hunters – แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Slave Hunters – แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
The Slave Hunters – แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Slave Hunters – แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
The Slave Hunters – แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า – ตอนที่ 20 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Slave Hunters – แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
The Slave Hunters – แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า – ตอนที่ 21 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Slave Hunters – แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า – ตอนที่ 22 ตอนจบ - ไฟล์เสีย
The Slave Hunters – แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า – ตอนที่ 22 ตอนจบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย