ROMANCE ZERO – โจ๋นักแอ้ม แถมหัวใจปิ๊ง

0
33
ROMANCE ZERO - โจ๋นักแอ้ม แถมหัวใจปิ๊ง
ROMANCE ZERO – โจ๋นักแอ้ม แถมหัวใจปิ๊ง

คิมวูจินเป็นผู้จัดการระดับแนวหน้าของการจับคู่ที่บริษัทจับคู่แห่งหนึ่งจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้ทำผิดพลาด เขาถูกย้ายไปทำงานให้ไปนำทีมศูนย์แทน ซึ่งทีมศูนย์นี้แทบจะไม่เคยประสบความสำเร็จในการจับคู่เลย แต่เพื่อทุกคนจะยังสามารถมีงานทำ พวกเขาจึงพยายามทำอย่างสุดความสามารถเพื่อที่จะทำให้ลูกค้าจับคู่ได้สำเร็จ แต่ในชีวิตรักของพวกเขาก็ไม่สมบูรณ์เช่นกัน เรื่องราวความตลกพร้อมกับโรแมนติกของพวกเขาจะลงเอยอย่างไร ต้องคอยติดตามชมจากละคร

ROMANCE ZERO – โจ๋นักแอ้ม แถมหัวใจปิ๊ง – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
ROMANCE ZERO – โจ๋นักแอ้ม แถมหัวใจปิ๊ง – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
ROMANCE ZERO – โจ๋นักแอ้ม แถมหัวใจปิ๊ง – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
ROMANCE ZERO – โจ๋นักแอ้ม แถมหัวใจปิ๊ง – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
ROMANCE ZERO – โจ๋นักแอ้ม แถมหัวใจปิ๊ง – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
ROMANCE ZERO – โจ๋นักแอ้ม แถมหัวใจปิ๊ง – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
ROMANCE ZERO – โจ๋นักแอ้ม แถมหัวใจปิ๊ง – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ROMANCE ZERO – โจ๋นักแอ้ม แถมหัวใจปิ๊ง – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
ROMANCE ZERO – โจ๋นักแอ้ม แถมหัวใจปิ๊ง – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ROMANCE ZERO – โจ๋นักแอ้ม แถมหัวใจปิ๊ง – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
ROMANCE ZERO – โจ๋นักแอ้ม แถมหัวใจปิ๊ง – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ROMANCE ZERO – โจ๋นักแอ้ม แถมหัวใจปิ๊ง – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
ROMANCE ZERO – โจ๋นักแอ้ม แถมหัวใจปิ๊ง – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ROMANCE ZERO – โจ๋นักแอ้ม แถมหัวใจปิ๊ง – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
ROMANCE ZERO – โจ๋นักแอ้ม แถมหัวใจปิ๊ง – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ROMANCE ZERO – โจ๋นักแอ้ม แถมหัวใจปิ๊ง – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
ROMANCE ZERO – โจ๋นักแอ้ม แถมหัวใจปิ๊ง – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ROMANCE ZERO – โจ๋นักแอ้ม แถมหัวใจปิ๊ง – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
ROMANCE ZERO – โจ๋นักแอ้ม แถมหัวใจปิ๊ง – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ROMANCE ZERO – โจ๋นักแอ้ม แถมหัวใจปิ๊ง – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
ROMANCE ZERO – โจ๋นักแอ้ม แถมหัวใจปิ๊ง – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ROMANCE ZERO – โจ๋นักแอ้ม แถมหัวใจปิ๊ง – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
ROMANCE ZERO – โจ๋นักแอ้ม แถมหัวใจปิ๊ง – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ROMANCE ZERO – โจ๋นักแอ้ม แถมหัวใจปิ๊ง – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
ROMANCE ZERO – โจ๋นักแอ้ม แถมหัวใจปิ๊ง – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ROMANCE ZERO – โจ๋นักแอ้ม แถมหัวใจปิ๊ง – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
ROMANCE ZERO – โจ๋นักแอ้ม แถมหัวใจปิ๊ง – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ROMANCE ZERO – โจ๋นักแอ้ม แถมหัวใจปิ๊ง – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
ROMANCE ZERO – โจ๋นักแอ้ม แถมหัวใจปิ๊ง – ตอนที่ 20 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ROMANCE ZERO – โจ๋นักแอ้ม แถมหัวใจปิ๊ง – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
ROMANCE ZERO – โจ๋นักแอ้ม แถมหัวใจปิ๊ง – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ROMANCE ZERO – โจ๋นักแอ้ม แถมหัวใจปิ๊ง – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
ROMANCE ZERO – โจ๋นักแอ้ม แถมหัวใจปิ๊ง – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ROMANCE ZERO – โจ๋นักแอ้ม แถมหัวใจปิ๊ง – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
ROMANCE ZERO – โจ๋นักแอ้ม แถมหัวใจปิ๊ง – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ROMANCE ZERO – โจ๋นักแอ้ม แถมหัวใจปิ๊ง – ตอนที่ 22 จบ - ไฟล์เสีย
ROMANCE ZERO – โจ๋นักแอ้ม แถมหัวใจปิ๊ง – ตอนที่ 22 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ROMANCE ZERO – โจ๋นักแอ้ม แถมหัวใจปิ๊ง – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
ROMANCE ZERO – โจ๋นักแอ้ม แถมหัวใจปิ๊ง – ตอนที่ 21 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย