Angel Eyes – บรรยายไทย

0
48
Angel Eyes - บรรยายไทย
Angel Eyes – บรรยายไทย

ยุนซูวัน (คูฮเยซอน) ประสบอุบัติเหตุ แม่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุและตัวเธอเองนั้นตาบอด แล้วมาพบรักกับ พัคดงจู (อีซังยุน) แต่ต้องแยกจากกันเนื่องจากเหตุผลของกันและกัน ภายหลังยุนซูวันได้รับการผ่าตัดดวงตาจนกลับมามองเห็น และกลับมาพบกับพัคดงจูอีกครั้งในอีก 12 ปีต่อมา เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตาม Angel Eyes

Angel Eyes – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – บรรยายไทย – ตอนที่ 20 จบ - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – บรรยายไทย – ตอนที่ 20 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – บรรยายไทย – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – บรรยายไทย – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – บรรยายไทย – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – บรรยายไทย – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย