ตำนานรักแห่งจอมนาง – บรรยายไทย

0
54
ตำนานรักแห่งจอมนาง - บรรยายไทย
ตำนานรักแห่งจอมนาง – บรรยายไทย

ซีรี่ย์เกาหลี Jang Ok Jung เป็นซีรี่ย์แนวประวัติศาสตร์ที่จะเล่าถึงอัตชีวประวัติของจางอ๊กจอง (สนมจางฮีบิน) ผู้ทรงเป็นพระสนมเอกในพระเจ้าซุกจงแห่งโชซอน ซีรี่ย์หลายต่อหลายเรื่องกล่าวขานถึงความร้ายกาจ หลงบ้าอำนาจบาทใหญ่ กระทั่งทำคุณไสยเพื่อให้ได้มาซึ่งยศฐาบรรดาศักดิ์ แต่ใน Jang Ok Jung ฉบับนี้จะเล่าถึงอีกมุมหนึ่งของสนมจางฮีบิน ผู้มีบทบาทสำคัญทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าอาภรณ์และทำเครื่องประทินโฉมในยุคสมัยนั้น ซีรี่ส์เกาหลี Jang Ok Jung ได้นางฟ้าเกาหลี คิมแตฮี (Kim Tae Hee) มารับบทเป็น จางอ๊กจอง และ ยูอาอิน (Yoo Ah In )

ตำนานรักแห่งจอมนาง – บรรยายไทย – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
ตำนานรักแห่งจอมนาง – บรรยายไทย – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ตำนานรักแห่งจอมนาง – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
ตำนานรักแห่งจอมนาง – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ตำนานรักแห่งจอมนาง – บรรยายไทย – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
ตำนานรักแห่งจอมนาง – บรรยายไทย – ตอนที่ 22 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ตำนานรักแห่งจอมนาง – บรรยายไทย – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
ตำนานรักแห่งจอมนาง – บรรยายไทย – ตอนที่ 20 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ตำนานรักแห่งจอมนาง – บรรยายไทย – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
ตำนานรักแห่งจอมนาง – บรรยายไทย – ตอนที่ 21 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ตำนานรักแห่งจอมนาง – บรรยายไทย – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
ตำนานรักแห่งจอมนาง – บรรยายไทย – ตอนที่ 23 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ตำนานรักแห่งจอมนาง – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
ตำนานรักแห่งจอมนาง – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ตำนานรักแห่งจอมนาง – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
ตำนานรักแห่งจอมนาง – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ตำนานรักแห่งจอมนาง – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
ตำนานรักแห่งจอมนาง – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ตำนานรักแห่งจอมนาง – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
ตำนานรักแห่งจอมนาง – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ตำนานรักแห่งจอมนาง – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
ตำนานรักแห่งจอมนาง – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ตำนานรักแห่งจอมนาง – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
ตำนานรักแห่งจอมนาง – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ตำนานรักแห่งจอมนาง – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
ตำนานรักแห่งจอมนาง – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ตำนานรักแห่งจอมนาง – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
ตำนานรักแห่งจอมนาง – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ตำนานรักแห่งจอมนาง – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
ตำนานรักแห่งจอมนาง – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ตำนานรักแห่งจอมนาง – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
ตำนานรักแห่งจอมนาง – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ตำนานรักแห่งจอมนาง – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
ตำนานรักแห่งจอมนาง – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ตำนานรักแห่งจอมนาง – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
ตำนานรักแห่งจอมนาง – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ตำนานรักแห่งจอมนาง – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
ตำนานรักแห่งจอมนาง – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ตำนานรักแห่งจอมนาง – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
ตำนานรักแห่งจอมนาง – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ตำนานรักแห่งจอมนาง – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
ตำนานรักแห่งจอมนาง – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ตำนานรักแห่งจอมนาง – บรรยายไทย – ตอนที่ 24 จบ - ไฟล์เสีย
ตำนานรักแห่งจอมนาง – บรรยายไทย – ตอนที่ 24 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ตำนานรักแห่งจอมนาง – บรรยายไทย – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
ตำนานรักแห่งจอมนาง – บรรยายไทย – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ตำนานรักแห่งจอมนาง – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
ตำนานรักแห่งจอมนาง – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย