The Last Policeman – บรรยายไทย

0
9
The Last Policeman - บรรยายไทย
The Last Policeman – บรรยายไทย

คามิคุระ อิจิโกะ (มุไค โอซามุ) อดีตนักมวยอาชีพที่ผันตัวมาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ คอยดูแลสารทุกข์สุขดิบของชุมชน แต่ทว่า ในปีที่สามของการเป็นตำรวจ เขาได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในหน่วยก่อตั้งใหม่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีชื่อว่า หน่วย NPS (หน่วยกอบกู้นิรภัยประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ) ซึ่งมีหน้าที่จัดการกับเหตุการณ์ก่อการร้ายที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วไปไม่สามารถรับมือได้ โดยเป้าหมายหลักของหน่วยนี้คือการจับเป็นอาชญากร

The Last Policeman – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 จบ - ไฟล์เสีย
The Last Policeman – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Last Policeman – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
The Last Policeman – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Last Policeman – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
The Last Policeman – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Last Policeman – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
The Last Policeman – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Last Policeman – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
The Last Policeman – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Last Policeman – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
The Last Policeman – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Last Policeman – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
The Last Policeman – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Last Policeman – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
The Last Policeman – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Last Policeman – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
The Last Policeman – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Last Policeman – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
The Last Policeman – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย