Say Hello to BlackJack – คุณหมอมือใหม่หัวใจเกินร้อย – บรรยายไทย

0
53
Say Hello to BlackJack - คุณหมอมือใหม่หัวใจเกินร้อย - บรรยายไทย
Say Hello to BlackJack – คุณหมอมือใหม่หัวใจเกินร้อย – บรรยายไทย

ไซโต้ เอจิโร่ หมอหนุ่มไฟแรงที่เพิ่งเรียนจบมาหมาดๆ และต้องมาทำงานเพื่อใช้ทุนในโรงพยาบาลของรัฐ ณ.สถานที่แห่งนี้เองที่ทำให้อุดมการณ์ และความใฝ่ฝันอันแรงกล้าในการตั้งใจจะเป็นหมอเพื่อรักษาผู้คนที่เจ็บป่วยต้องหยุดชะงักลง เมื่อเขาพบว่าหมอทุกคนที่นี่ล้วนแล้วแต่เห็นแก่เงินกับผลประโยชน์มากกว่าชีวิตและความปลอดภัยของคนไข้ ไซโต้ต่อต้านวิธีการของหมอเหล่านั้นอย่างเต็มที่แต่เสียงของหมอหน้าใหม่อย่างเขาจะไปมีน้ำหนักอะไร ถ้าเทียบกับความอาวุโสและอายุงานของหมอเก่าๆ ที่อยู่มานาน หรือคำว่าจรรยาบรรณแพทย์จะจบสิ้นลงแล้วในยุคสมัยนี้

Say Hello to BlackJack – คุณหมอมือใหม่หัวใจเกินร้อย – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Say Hello to BlackJack – คุณหมอมือใหม่หัวใจเกินร้อย – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Say Hello to BlackJack – คุณหมอมือใหม่หัวใจเกินร้อย – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Say Hello to BlackJack – คุณหมอมือใหม่หัวใจเกินร้อย – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Say Hello to BlackJack – คุณหมอมือใหม่หัวใจเกินร้อย – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 จบ - ไฟล์เสีย
Say Hello to BlackJack – คุณหมอมือใหม่หัวใจเกินร้อย – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Say Hello to BlackJack – คุณหมอมือใหม่หัวใจเกินร้อย – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Say Hello to BlackJack – คุณหมอมือใหม่หัวใจเกินร้อย – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Say Hello to BlackJack – คุณหมอมือใหม่หัวใจเกินร้อย – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Say Hello to BlackJack – คุณหมอมือใหม่หัวใจเกินร้อย – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Say Hello to BlackJack – คุณหมอมือใหม่หัวใจเกินร้อย – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Say Hello to BlackJack – คุณหมอมือใหม่หัวใจเกินร้อย – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Say Hello to BlackJack – คุณหมอมือใหม่หัวใจเกินร้อย – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Say Hello to BlackJack – คุณหมอมือใหม่หัวใจเกินร้อย – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Say Hello to BlackJack – คุณหมอมือใหม่หัวใจเกินร้อย – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Say Hello to BlackJack – คุณหมอมือใหม่หัวใจเกินร้อย – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Say Hello to BlackJack – คุณหมอมือใหม่หัวใจเกินร้อย – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Say Hello to BlackJack – คุณหมอมือใหม่หัวใจเกินร้อย – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Say Hello to BlackJack – คุณหมอมือใหม่หัวใจเกินร้อย – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Say Hello to BlackJack – คุณหมอมือใหม่หัวใจเกินร้อย – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Say Hello to BlackJack – คุณหมอมือใหม่หัวใจเกินร้อย – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Say Hello to BlackJack – คุณหมอมือใหม่หัวใจเกินร้อย – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Say Hello to BlackJack – คุณหมอมือใหม่หัวใจเกินร้อย – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Say Hello to BlackJack – คุณหมอมือใหม่หัวใจเกินร้อย – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย