Hontou ni Atta Kowai Hanashi – บรรยายไทย

0
11
Hontou ni Atta Kowai Hanashi - บรรยายไทย
Hontou ni Atta Kowai Hanashi – บรรยายไทย

รวมเรื่องเล่าสยองขวัญจากประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้น การนำเสนอจะแบ่งออกเป็นตอนย่อยๆ โดยมีนักแสดงชั้นนำมาร่วมแสดง สำหรับท่านที่ชื่นชอบหนังผีและลึกลับ

Hontou ni Atta Kowai Hanashi – บรรยายไทย – ตอนที่ 26 - ไฟล์เสีย
Hontou ni Atta Kowai Hanashi – บรรยายไทย – ตอนที่ 26 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Hontou ni Atta Kowai Hanashi – บรรยายไทย – ตอนที่ 24 - ไฟล์เสีย
Hontou ni Atta Kowai Hanashi – บรรยายไทย – ตอนที่ 24 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Hontou ni Atta Kowai Hanashi – บรรยายไทย – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
Hontou ni Atta Kowai Hanashi – บรรยายไทย – ตอนที่ 22 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Hontou ni Atta Kowai Hanashi – บรรยายไทย – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
Hontou ni Atta Kowai Hanashi – บรรยายไทย – ตอนที่ 21 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Hontou ni Atta Kowai Hanashi – บรรยายไทย – ตอนที่ 19 (2) - ไฟล์เสีย
Hontou ni Atta Kowai Hanashi – บรรยายไทย – ตอนที่ 19 (2) (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Hontou ni Atta Kowai Hanashi – บรรยายไทย – ตอนที่ 27 (2) จบ - ไฟล์เสีย
Hontou ni Atta Kowai Hanashi – บรรยายไทย – ตอนที่ 27 (2) จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Hontou ni Atta Kowai Hanashi – บรรยายไทย – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
Hontou ni Atta Kowai Hanashi – บรรยายไทย – ตอนที่ 23 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Hontou ni Atta Kowai Hanashi – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
Hontou ni Atta Kowai Hanashi – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Hontou ni Atta Kowai Hanashi – บรรยายไทย – ตอนที่ 27 (1) - ไฟล์เสีย
Hontou ni Atta Kowai Hanashi – บรรยายไทย – ตอนที่ 27 (1) (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Hontou ni Atta Kowai Hanashi – บรรยายไทย – ตอนที่ 25 - ไฟล์เสีย
Hontou ni Atta Kowai Hanashi – บรรยายไทย – ตอนที่ 25 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Hontou ni Atta Kowai Hanashi – บรรยายไทย – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
Hontou ni Atta Kowai Hanashi – บรรยายไทย – ตอนที่ 20 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Hontou ni Atta Kowai Hanashi – บรรยายไทย – ตอนที่ 19 (1) - ไฟล์เสีย
Hontou ni Atta Kowai Hanashi – บรรยายไทย – ตอนที่ 19 (1) (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Hontou ni Atta Kowai Hanashi – บรรยายไทย – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
Hontou ni Atta Kowai Hanashi – บรรยายไทย – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Hontou ni Atta Kowai Hanashi – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Hontou ni Atta Kowai Hanashi – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Hontou ni Atta Kowai Hanashi – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Hontou ni Atta Kowai Hanashi – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Hontou ni Atta Kowai Hanashi – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Hontou ni Atta Kowai Hanashi – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Hontou ni Atta Kowai Hanashi – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Hontou ni Atta Kowai Hanashi – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Hontou ni Atta Kowai Hanashi – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Hontou ni Atta Kowai Hanashi – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Hontou ni Atta Kowai Hanashi – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Hontou ni Atta Kowai Hanashi – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Hontou ni Atta Kowai Hanashi – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Hontou ni Atta Kowai Hanashi – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Hontou ni Atta Kowai Hanashi – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Hontou ni Atta Kowai Hanashi – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Hontou ni Atta Kowai Hanashi – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Hontou ni Atta Kowai Hanashi – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Hontou ni Atta Kowai Hanashi – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Hontou ni Atta Kowai Hanashi – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Hontou ni Atta Kowai Hanashi – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Hontou ni Atta Kowai Hanashi – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Hontou ni Atta Kowai Hanashi – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Hontou ni Atta Kowai Hanashi – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Hontou ni Atta Kowai Hanashi – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Hontou ni Atta Kowai Hanashi – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Hontou ni Atta Kowai Hanashi – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Hontou ni Atta Kowai Hanashi – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Hontou ni Atta Kowai Hanashi – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Hontou ni Atta Kowai Hanashi – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Hontou ni Atta Kowai Hanashi – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Hontou ni Atta Kowai Hanashi – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย