Dragon Sakura – ทนายซ่า ท้าเด็กแนว – บรรยายไทย

0
27
Dragon Sakura - ทนายซ่า ท้าเด็กแนว - บรรยายไทย
Dragon Sakura – ทนายซ่า ท้าเด็กแนว – บรรยายไทย

ทนายหนุ่มที่ถูกว่าจ้างให้มาช่วยกู้สถานการณ์โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งที่กำลังจะถูกฟ้องล้มละลาย เขาจึงเสนอกลยุทธ์ในการกอบกู้สถานการณ์ให้กับโรงเรียนแห่งนี้กับบรรดานายทุนทั้งหลายด้วยเงื่อนไขว่าจะทำให้นักเรียนโรงเรียนนี้เข้ามหาวิทยาลัยโตเกียวที่เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศให้ได้ 5 คน

เขาได้ประกาศก้องกับบรรดานักเรียนเกเรและหัวขี้เลื่อยแห่งนี้ว่า หากต้องการจะเปลี่ยนชีวิตตัวเอง และไม่อยากให้ใครมากำหนดชะตาชีวิตของตัวเองในสังคม จงลุกขึ้นต่อสู้เพื่อตัวเองด้วยการเข้ามหาวิทยาลัยโตเกียวให้จงได้ เขาจะทำให้โรงเรียนที่มีชื่อเสียงว่ามีนักเรียนที่ห่วยสุดๆ เข้ามหาวิทยาลัยโตเกียวให้ได้

จากทนายหนุ่มที่ต้องสวมวิญญาณครูพิเศษเพื่อที่จะทำทุกวิถีทางให้นักเรียน 5 ใน 6 คนสอบเข้ามหาวิทยาลัยโตเกียวให้ได้แล้วเขาจะทำได้หรือไม่ ติดตามชมได้ Dragon Sakura

Dragon Sakura – ทนายซ่า ท้าเด็กแนว – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 จบ - ไฟล์เสีย
Dragon Sakura – ทนายซ่า ท้าเด็กแนว – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Dragon Sakura – ทนายซ่า ท้าเด็กแนว – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Dragon Sakura – ทนายซ่า ท้าเด็กแนว – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Dragon Sakura – ทนายซ่า ท้าเด็กแนว – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Dragon Sakura – ทนายซ่า ท้าเด็กแนว – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Dragon Sakura – ทนายซ่า ท้าเด็กแนว – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Dragon Sakura – ทนายซ่า ท้าเด็กแนว – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Dragon Sakura – ทนายซ่า ท้าเด็กแนว – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Dragon Sakura – ทนายซ่า ท้าเด็กแนว – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Dragon Sakura – ทนายซ่า ท้าเด็กแนว – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Dragon Sakura – ทนายซ่า ท้าเด็กแนว – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Dragon Sakura – ทนายซ่า ท้าเด็กแนว – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Dragon Sakura – ทนายซ่า ท้าเด็กแนว – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Dragon Sakura – ทนายซ่า ท้าเด็กแนว – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Dragon Sakura – ทนายซ่า ท้าเด็กแนว – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Dragon Sakura – ทนายซ่า ท้าเด็กแนว – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Dragon Sakura – ทนายซ่า ท้าเด็กแนว – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Dragon Sakura – ทนายซ่า ท้าเด็กแนว – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Dragon Sakura – ทนายซ่า ท้าเด็กแนว – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Dragon Sakura – ทนายซ่า ท้าเด็กแนว – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Dragon Sakura – ทนายซ่า ท้าเด็กแนว – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Dragon Sakura – ทนายซ่า ท้าเด็กแนว – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Dragon Sakura – ทนายซ่า ท้าเด็กแนว – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย