Die Sterntaler 2 – บรรยายไทย

0
6
Die Sterntaler 2 - บรรยายไทย
Die Sterntaler 2 – บรรยายไทย

Die Sterntaler เป็นนิทานพื้นบ้านเยอรมัน เล่าถึงเด็กหญิงคนหนึ่งที่เดินอยู่ในป่า และยอมยกทุกอย่างที่มี ให้คนอื่นที่เข้ามาขอ จนตัวเองไม่เหลืออะไรเลย ในที่สุดสวรรค์ก็เห็นความดี เมื่อดวงดาวทั้งหลายตกลงมา กลาย
เป็นเหรียญทอง ชูอิจิเล่าเรื่องนี้ โดยเปรียบ อายะเหมือนกับเด็กผู้หญิงในเรื่อง หนังสือเล่มนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความรักระหว่างพระเอกและนางเอก

Die Sterntaler 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Die Sterntaler 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Die Sterntaler 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Die Sterntaler 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Die Sterntaler 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 จบ - ไฟล์เสีย
Die Sterntaler 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Die Sterntaler 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Die Sterntaler 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Die Sterntaler 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Die Sterntaler 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Die Sterntaler 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Die Sterntaler 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Die Sterntaler 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Die Sterntaler 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Die Sterntaler 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Die Sterntaler 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Die Sterntaler 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Die Sterntaler 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Die Sterntaler 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Die Sterntaler 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Die Sterntaler 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Die Sterntaler 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย