Camouflage – บรรยายไทย

0
10
Camouflage - บรรยายไทย
Camouflage – บรรยายไทย

อาโออิ ยูและ 4 ผู้กำกับ จะพาทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งการโกหกด้วยการ
นำเสนอผลงานออกมาในรูปแบบต่างๆ กัน โดยแบ่งออกเป็น 4 เรื่องย่อย
ในแนว Cerebral สรุปง่ายๆ คือ ดูแล้วต้องคิดตามมากๆ จึงจะรู้สึกและ
สัมผัสได้ถึงความหมายที่ซ่อนอยู่

Camouflage – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Camouflage – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Camouflage – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Camouflage – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Camouflage – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Camouflage – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Camouflage – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Camouflage – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Camouflage – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Camouflage – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Camouflage – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Camouflage – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Camouflage – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Camouflage – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Camouflage – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Camouflage – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Camouflage – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Camouflage – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Camouflage – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Camouflage – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Camouflage – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Camouflage – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Camouflage – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 จบ - ไฟล์เสีย
Camouflage – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย