Buzzer Beat – บรรยายไทย

0
592
Buzzer Beat - บรรยายไทย
Buzzer Beat – บรรยายไทย

คามิยะ นาโอกิ (ยามาชิตะ โทโมฮิสะ) นักบาสอาชีพ ที่มีปัญหาด้านการรับมือกับแรง
กดดันทำให้ไม่สามารถเล่นออกมาได้อย่างเต็มที่ ชิราคาวะ ริโกะ (เคย์โกะ คิตากาวะ)
จบจากมหาวิทยาลัยดนตรี มีความฝันที่จะเป็นนักไวโอลินมืออาชีพ วันหนึ่งริโกะเจอ
โทรศัพท์ของนาโอกะบนรถบัส การพบกันของพวกเขาเริ่มด้วยมิตรภาพและกลาย
เป็นความรักในที่สุด แต่ว่านาโอกินั้นมีคนรักที่อยากจะแต่งงานด้วยอยู่แล้ว แล้วโค้ช
ของนาโอกิก็ยังตกหลุมรักริโกะด้วย

Buzzer Beat – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 จบ - ไฟล์เสีย
Buzzer Beat – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Buzzer Beat – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Buzzer Beat – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Buzzer Beat – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Buzzer Beat – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Buzzer Beat – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Buzzer Beat – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Buzzer Beat – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Buzzer Beat – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Buzzer Beat – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Buzzer Beat – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Buzzer Beat – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Buzzer Beat – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Buzzer Beat – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Buzzer Beat – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Buzzer Beat – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Buzzer Beat – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Buzzer Beat – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Buzzer Beat – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Buzzer Beat – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Buzzer Beat – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Buzzer Beat – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Buzzer Beat – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Buzzer Beat – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย