War And Remembrance – จอมจักรพรรดิเฉียนหลง

0
55
War And Remembrance - จอมจักรพรรดิเฉียนหลง
War And Remembrance – จอมจักรพรรดิเฉียนหลง

ฮ่องเต้หย่งเจิ้น (หลอเล่อหลิน) ต้องการให้องค์ชายสี่ หงลิ ซึ่งเป็นชื่อเดิมของจักรพรรดิเฉียนหลง (กู่เทียนเล่อ) เป็นผู้สืบราชสมบัติ เป็นเหตุให้หงซ่าน (เหอเป่าซิน) และโจวจิ้นอันคนสนิท (เซี่ยเซาเซิน) ไม่พอใจจึงคบคิดกับหอเสี่ยนหมิงซึ่งเป็นองค์กรลับในยุทธภพวางแผนทำร้ายหงลิ โดยใช้จวงอิ๊เอ๋อซึ่งเป็นลูกสาวของโจวจิ้นอันเป็นเหยื่อล่อเพื่อลักพาตัวหงลิ
เหตุการณ์ลุกลามใหญ่โตจนฮ่องเต้หย่งเจิ้นต้องไปขอร้องให้เจินจิ้ง (เดวิด เจียง) ซึ่งเคยขัดแย้งกันเพราะความรักมาก่อน โดยหย่งเจิ้งจำเป็นต้องเปิดเผยความลับว่าหงลิเป็นลูกชายของหลี่ซื่อเหนียง (เซี๊ยะหลี) ซึ่งเป็นผู้หญิงที่เจินจิ้งรักมาก เจินจิ้งตกลงช่วยหงลิเพราะต้องการให้ซื่อเหนียงสมปรารถนา ขณะเดียวกันหงลิกับอิ๊เอ๋อเกิดความรักต่อกันอย่างแท้จริง จึงร่วมมือกับเจินจิ้งช่วยให้หงลิได้เสวยอำนาจเป็นจักรพรรดิ์เฉียนหลงได้ สำเร็จ แต่เขากลับถูกหงซ่านซึ่งหมายจะโค่นบัลลังก์ยุแหย่จนลืมคุณธรรม สร้างความเข้าใจผิดให้แก่เจินจิ้งและอิ๊เอ๋อ
แผ่นดินของเฉียนหลงที่ถูกครอบงำด้วยอำนาจและการช่วงชิงจะต้องเกิดการเข่นฆ่า กันจนเลือดท่วมแผ่นดินกระนั้นหรือ
นำแสดงโดยกู่เทียนเล่อเดวิดเจียงหลอเล่อหลินเหอเป่าซิน

War And Remembrance – จอมจักรพรรดิเฉียนหลง – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
War And Remembrance – จอมจักรพรรดิเฉียนหลง – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
War And Remembrance – จอมจักรพรรดิเฉียนหลง – ตอนที่ 1 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
War And Remembrance – จอมจักรพรรดิเฉียนหลง – ตอนที่ 1 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
War And Remembrance – จอมจักรพรรดิเฉียนหลง – ตอนที่ 1 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
War And Remembrance – จอมจักรพรรดิเฉียนหลง – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
War And Remembrance – จอมจักรพรรดิเฉียนหลง – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
War And Remembrance – จอมจักรพรรดิเฉียนหลง – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
War And Remembrance – จอมจักรพรรดิเฉียนหลง – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
War And Remembrance – จอมจักรพรรดิเฉียนหลง – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
War And Remembrance – จอมจักรพรรดิเฉียนหลง – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
War And Remembrance – จอมจักรพรรดิเฉียนหลง – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
War And Remembrance – จอมจักรพรรดิเฉียนหลง – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
War And Remembrance – จอมจักรพรรดิเฉียนหลง – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
War And Remembrance – จอมจักรพรรดิเฉียนหลง – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
War And Remembrance – จอมจักรพรรดิเฉียนหลง – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
War And Remembrance – จอมจักรพรรดิเฉียนหลง – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
War And Remembrance – จอมจักรพรรดิเฉียนหลง – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
War And Remembrance – จอมจักรพรรดิเฉียนหลง – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
War And Remembrance – จอมจักรพรรดิเฉียนหลง – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
War And Remembrance – จอมจักรพรรดิเฉียนหลง – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
War And Remembrance – จอมจักรพรรดิเฉียนหลง – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
War And Remembrance – จอมจักรพรรดิเฉียนหลง – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
War And Remembrance – จอมจักรพรรดิเฉียนหลง – ตอนที่ 13 จบ - ไฟล์เสีย
War And Remembrance – จอมจักรพรรดิเฉียนหลง – ตอนที่ 13 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย