The Ultimate Crime Fighter – ตำรวจเหล็กเหนือมิติ

0
108
The Ultimate Crime Fighter - ตำรวจเหล็กเหนือมิติ
The Ultimate Crime Fighter – ตำรวจเหล็กเหนือมิติ

เรื่องนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยครับว่าค่อนข้างจะต่างจากที่คิดไว้ ตอนแรกนึกว่าจะเป็นหนังสืบสวนสอบสวนคดีแบบ X-Files ไรงี้ แต่ไม่ใช่เลย หนังยาว 37 ตอน มีคดีทั้งหมด 3 คดีเองครับ ครึ่งแรกของหนังมี 2 คดีซึ่งสนุกทั้งสองคดี ไม่ได้ไขคดีกันง่ายๆ ตอนดูครึ่งแรกจะมีช่วงเซ็งๆหน่อย แบบว่ารอยต่อระหว่างคดีแรกกับคดีที่ 2 มันกินไปประมาณ 5-6 ตอน ฉายแต่ความสัมพันธ์ตัวละคร ดูแล้วเลยเซ็งๆ

มาเริ่มสนุกแบบไม่หยุดก็ช่วงครึ่งหลังของหนังครับ ที่บทของ Kevin เข้ามาพัวพันในเรื่อง เป็นคดีใหญ่ของครึ่งหลัง ส่วนตัวผมชอบเนื้อเรื่องของ Kevin & Gigi มากที่สุดในเรื่องเลยครับ น่าสนใจที่สุดในเรื่องนี้แล้ว Gigi เรื่องนี้เธอฉีกบทออกไปมาก ไม่คิดว่าเธอจะรับบทแบบนี้ได้ (นึกภาพบทสาวเบ๊อะๆที่น้องหูชอบเล่นครับ ประมานนั้นเลย) นอกจากนี้ผมเฉยๆนะ ไม่มีอะไรประทับใจเท่าไร แต่ก็เชียร์ให้ดูครับเรื่องนี้ ครึ่งหลังของหนัง Gigi กับ Kevin นี่เนื้อเรื่องน่าติดตามครับ.

The Ultimate Crime Fighter – ตำรวจเหล็กเหนือมิติ – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
The Ultimate Crime Fighter – ตำรวจเหล็กเหนือมิติ – ตอนที่ 32 - ไฟล์เสีย
The Ultimate Crime Fighter – ตำรวจเหล็กเหนือมิติ – ตอนที่ 33 - ไฟล์เสีย
The Ultimate Crime Fighter – ตำรวจเหล็กเหนือมิติ – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
The Ultimate Crime Fighter – ตำรวจเหล็กเหนือมิติ – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
The Ultimate Crime Fighter – ตำรวจเหล็กเหนือมิติ – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
The Ultimate Crime Fighter – ตำรวจเหล็กเหนือมิติ – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
The Ultimate Crime Fighter – ตำรวจเหล็กเหนือมิติ – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
The Ultimate Crime Fighter – ตำรวจเหล็กเหนือมิติ – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
The Ultimate Crime Fighter – ตำรวจเหล็กเหนือมิติ – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
The Ultimate Crime Fighter – ตำรวจเหล็กเหนือมิติ – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
The Ultimate Crime Fighter – ตำรวจเหล็กเหนือมิติ – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
The Ultimate Crime Fighter – ตำรวจเหล็กเหนือมิติ – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
The Ultimate Crime Fighter – ตำรวจเหล็กเหนือมิติ – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Ultimate Crime Fighter – ตำรวจเหล็กเหนือมิติ – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
The Ultimate Crime Fighter – ตำรวจเหล็กเหนือมิติ – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Ultimate Crime Fighter – ตำรวจเหล็กเหนือมิติ – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
The Ultimate Crime Fighter – ตำรวจเหล็กเหนือมิติ – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Ultimate Crime Fighter – ตำรวจเหล็กเหนือมิติ – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
The Ultimate Crime Fighter – ตำรวจเหล็กเหนือมิติ – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Ultimate Crime Fighter – ตำรวจเหล็กเหนือมิติ – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
The Ultimate Crime Fighter – ตำรวจเหล็กเหนือมิติ – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Ultimate Crime Fighter – ตำรวจเหล็กเหนือมิติ – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
The Ultimate Crime Fighter – ตำรวจเหล็กเหนือมิติ – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Ultimate Crime Fighter – ตำรวจเหล็กเหนือมิติ – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
The Ultimate Crime Fighter – ตำรวจเหล็กเหนือมิติ – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Ultimate Crime Fighter – ตำรวจเหล็กเหนือมิติ – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
The Ultimate Crime Fighter – ตำรวจเหล็กเหนือมิติ – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Ultimate Crime Fighter – ตำรวจเหล็กเหนือมิติ – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
The Ultimate Crime Fighter – ตำรวจเหล็กเหนือมิติ – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Ultimate Crime Fighter – ตำรวจเหล็กเหนือมิติ – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
The Ultimate Crime Fighter – ตำรวจเหล็กเหนือมิติ – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Ultimate Crime Fighter – ตำรวจเหล็กเหนือมิติ – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
The Ultimate Crime Fighter – ตำรวจเหล็กเหนือมิติ – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Ultimate Crime Fighter – ตำรวจเหล็กเหนือมิติ – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
The Ultimate Crime Fighter – ตำรวจเหล็กเหนือมิติ – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Ultimate Crime Fighter – ตำรวจเหล็กเหนือมิติ – ตอนที่ 28 - ไฟล์เสีย
The Ultimate Crime Fighter – ตำรวจเหล็กเหนือมิติ – ตอนที่ 28 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Ultimate Crime Fighter – ตำรวจเหล็กเหนือมิติ – ตอนที่ 27 - ไฟล์เสีย
The Ultimate Crime Fighter – ตำรวจเหล็กเหนือมิติ – ตอนที่ 27 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Ultimate Crime Fighter – ตำรวจเหล็กเหนือมิติ – ตอนที่ 26 - ไฟล์เสีย
The Ultimate Crime Fighter – ตำรวจเหล็กเหนือมิติ – ตอนที่ 26 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Ultimate Crime Fighter – ตำรวจเหล็กเหนือมิติ – ตอนที่ 24 - ไฟล์เสีย
The Ultimate Crime Fighter – ตำรวจเหล็กเหนือมิติ – ตอนที่ 24 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Ultimate Crime Fighter – ตำรวจเหล็กเหนือมิติ – ตอนที่ 25 - ไฟล์เสีย
The Ultimate Crime Fighter – ตำรวจเหล็กเหนือมิติ – ตอนที่ 25 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Ultimate Crime Fighter – ตำรวจเหล็กเหนือมิติ – ตอนที่ 29 - ไฟล์เสีย
The Ultimate Crime Fighter – ตำรวจเหล็กเหนือมิติ – ตอนที่ 29 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Ultimate Crime Fighter – ตำรวจเหล็กเหนือมิติ – ตอนที่ 31 - ไฟล์เสีย
The Ultimate Crime Fighter – ตำรวจเหล็กเหนือมิติ – ตอนที่ 31 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Ultimate Crime Fighter – ตำรวจเหล็กเหนือมิติ – ตอนที่ 30 - ไฟล์เสีย
The Ultimate Crime Fighter – ตำรวจเหล็กเหนือมิติ – ตอนที่ 30 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Ultimate Crime Fighter – ตำรวจเหล็กเหนือมิติ – ตอนที่ 34 - ไฟล์เสีย
The Ultimate Crime Fighter – ตำรวจเหล็กเหนือมิติ – ตอนที่ 34 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Ultimate Crime Fighter – ตำรวจเหล็กเหนือมิติ – ตอนที่ 35 - ไฟล์เสีย
The Ultimate Crime Fighter – ตำรวจเหล็กเหนือมิติ – ตอนที่ 35 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Ultimate Crime Fighter – ตำรวจเหล็กเหนือมิติ – ตอนที่ 36 - ไฟล์เสีย
The Ultimate Crime Fighter – ตำรวจเหล็กเหนือมิติ – ตอนที่ 36 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Ultimate Crime Fighter – ตำรวจเหล็กเหนือมิติ – ตอนที่ 37 จบ - ไฟล์เสีย
The Ultimate Crime Fighter – ตำรวจเหล็กเหนือมิติ – ตอนที่ 37 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Ultimate Crime Fighter – ตำรวจเหล็กเหนือมิติ – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
The Ultimate Crime Fighter – ตำรวจเหล็กเหนือมิติ – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Ultimate Crime Fighter – ตำรวจเหล็กเหนือมิติ – ตอนที่ 1 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
The Ultimate Crime Fighter – ตำรวจเหล็กเหนือมิติ – ตอนที่ 1 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
The Ultimate Crime Fighter – ตำรวจเหล็กเหนือมิติ – ตอนที่ 1 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย