The New Dragon Inn – ตะลุยแดนพยัคฆ์

0
46
The New Dragon Inn - ตะลุยแดนพยัคฆ์
The New Dragon Inn – ตะลุยแดนพยัคฆ์

จักรกำลังภายในคลาสสิคขึ้นหิ้งตลอดกาลของ คิง ฮู ยอดผู้กำกับที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้กำกับคลื่นลูกใหม่ของฮ่องกงหลายคนทั้ง จอห์น วู และ ฉีเคอะ
ตำนานภาพยนตร์เรื่องนี้เริ่มขึ้นในโรงเตี๊ยมแห่งหนึ่งกลางทะเลทรายที่แห้ง แล้ง ซึ่งเป็นทั้งแหล่งรวมทั้งจอมยุทธ์หนุ่มคุณธรรม จอมยุทธ์สาวพราวเสน่ห์มากด้วยฝีมือ โจรร้าย ขันฑีโหด และ.เจ้าของโรงเตี๊ยมผู้มีเบื้องหลังอันลึกลับ การเข่นฆ่า พิฆาต ขั้นเอกอุจึงประทุขึ้น ด้วยคิวบู๊ที่เหนือใคร ด้วยเนื้อเรื่องที่สนุกล้ำกาลเวลา จึงทำให้ ตะลุยแดนพยัคฆ์ ตราตรึงอยู่ในใจผู้ชมทั้งโลก จนถึงปัจจุบัน
นำแสดงโดย
หม่าจิ้งเถาเซี่ยเหวินซีกั๊วจิ้นอันกวนหลี่เจี่ยเฉินหงหลี่ลี่ฉวิน

The New Dragon Inn – ตะลุยแดนพยัคฆ์ – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
The New Dragon Inn – ตะลุยแดนพยัคฆ์ – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The New Dragon Inn – ตะลุยแดนพยัคฆ์ – ตอนที่ 1 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
The New Dragon Inn – ตะลุยแดนพยัคฆ์ – ตอนที่ 1 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
The New Dragon Inn – ตะลุยแดนพยัคฆ์ – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
The New Dragon Inn – ตะลุยแดนพยัคฆ์ – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The New Dragon Inn – ตะลุยแดนพยัคฆ์ – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
The New Dragon Inn – ตะลุยแดนพยัคฆ์ – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The New Dragon Inn – ตะลุยแดนพยัคฆ์ – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
The New Dragon Inn – ตะลุยแดนพยัคฆ์ – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The New Dragon Inn – ตะลุยแดนพยัคฆ์ – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
The New Dragon Inn – ตะลุยแดนพยัคฆ์ – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The New Dragon Inn – ตะลุยแดนพยัคฆ์ – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
The New Dragon Inn – ตะลุยแดนพยัคฆ์ – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The New Dragon Inn – ตะลุยแดนพยัคฆ์ – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
The New Dragon Inn – ตะลุยแดนพยัคฆ์ – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The New Dragon Inn – ตะลุยแดนพยัคฆ์ – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
The New Dragon Inn – ตะลุยแดนพยัคฆ์ – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The New Dragon Inn – ตะลุยแดนพยัคฆ์ – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
The New Dragon Inn – ตะลุยแดนพยัคฆ์ – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The New Dragon Inn – ตะลุยแดนพยัคฆ์ – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
The New Dragon Inn – ตะลุยแดนพยัคฆ์ – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The New Dragon Inn – ตะลุยแดนพยัคฆ์ – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
The New Dragon Inn – ตะลุยแดนพยัคฆ์ – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The New Dragon Inn – ตะลุยแดนพยัคฆ์ – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
The New Dragon Inn – ตะลุยแดนพยัคฆ์ – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The New Dragon Inn – ตะลุยแดนพยัคฆ์ – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
The New Dragon Inn – ตะลุยแดนพยัคฆ์ – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The New Dragon Inn – ตะลุยแดนพยัคฆ์ – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
The New Dragon Inn – ตะลุยแดนพยัคฆ์ – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The New Dragon Inn – ตะลุยแดนพยัคฆ์ – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
The New Dragon Inn – ตะลุยแดนพยัคฆ์ – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The New Dragon Inn – ตะลุยแดนพยัคฆ์ – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
The New Dragon Inn – ตะลุยแดนพยัคฆ์ – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The New Dragon Inn – ตะลุยแดนพยัคฆ์ – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
The New Dragon Inn – ตะลุยแดนพยัคฆ์ – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The New Dragon Inn – ตะลุยแดนพยัคฆ์ – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
The New Dragon Inn – ตะลุยแดนพยัคฆ์ – ตอนที่ 20 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The New Dragon Inn – ตะลุยแดนพยัคฆ์ – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
The New Dragon Inn – ตะลุยแดนพยัคฆ์ – ตอนที่ 21 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The New Dragon Inn – ตะลุยแดนพยัคฆ์ – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
The New Dragon Inn – ตะลุยแดนพยัคฆ์ – ตอนที่ 22 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The New Dragon Inn – ตะลุยแดนพยัคฆ์ – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
The New Dragon Inn – ตะลุยแดนพยัคฆ์ – ตอนที่ 23 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The New Dragon Inn – ตะลุยแดนพยัคฆ์ – ตอนที่ 24 - ไฟล์เสีย
The New Dragon Inn – ตะลุยแดนพยัคฆ์ – ตอนที่ 24 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The New Dragon Inn – ตะลุยแดนพยัคฆ์ – ตอนที่ 25 - ไฟล์เสีย
The New Dragon Inn – ตะลุยแดนพยัคฆ์ – ตอนที่ 25 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The New Dragon Inn – ตะลุยแดนพยัคฆ์ – ตอนที่ 26 - ไฟล์เสีย
The New Dragon Inn – ตะลุยแดนพยัคฆ์ – ตอนที่ 26 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The New Dragon Inn – ตะลุยแดนพยัคฆ์ – ตอนที่ 27 - ไฟล์เสีย
The New Dragon Inn – ตะลุยแดนพยัคฆ์ – ตอนที่ 27 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The New Dragon Inn – ตะลุยแดนพยัคฆ์ – ตอนที่ 28 - ไฟล์เสีย
The New Dragon Inn – ตะลุยแดนพยัคฆ์ – ตอนที่ 28 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The New Dragon Inn – ตะลุยแดนพยัคฆ์ – ตอนที่ 29 - ไฟล์เสีย
The New Dragon Inn – ตะลุยแดนพยัคฆ์ – ตอนที่ 29 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The New Dragon Inn – ตะลุยแดนพยัคฆ์ – ตอนที่ 30 - ไฟล์เสีย
The New Dragon Inn – ตะลุยแดนพยัคฆ์ – ตอนที่ 30 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The New Dragon Inn – ตะลุยแดนพยัคฆ์ – ตอนที่ 31 - ไฟล์เสีย
The New Dragon Inn – ตะลุยแดนพยัคฆ์ – ตอนที่ 31 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The New Dragon Inn – ตะลุยแดนพยัคฆ์ – ตอนที่ 32 - ไฟล์เสีย
The New Dragon Inn – ตะลุยแดนพยัคฆ์ – ตอนที่ 32 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The New Dragon Inn – ตะลุยแดนพยัคฆ์ – ตอนที่ 33 จบ - ไฟล์เสีย
The New Dragon Inn – ตะลุยแดนพยัคฆ์ – ตอนที่ 33 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย