The Breaking Point – เพื่อนรักเพื่อนแค้น

0
68
The Breaking Point - เพื่อนรักเพื่อนแค้น
The Breaking Point – เพื่อนรักเพื่อนแค้น

เฉินหลัง (หลี่หมิง) ชายหนุ่มที่ต่อต้านสังคมและมองโลกในแง่ร้าย เขาใช้ชีวิตในไต้หวันเพื่อสร้างอนาคตของตัวเอง เมื่อเห็นพี่ชายของเธอห่างเหินไปทุกที เฉินหง (หยังเหม่ยอี้) ผู้เป็นน้องสาวจึงพยายามปรามพี่ชายเพื่อดึงเขากลับคืนสู่ครอบครัวอีกครั้ง ในระหว่างนั้นเฉินหงได้พบกับเถาเทียนจุ้น (เหวินเจ้าหลุน) ทั้งสองรื้อฟื้นมิตรภาพใจอดีตขึ้นมาอีกครั้ง ฝ่ายเฉินหลังได้พบรักกับสาวเวียดนาม นามจั่งเชียว (เส้าเหม่ยฉี) แต่ไม่นานจั่วเชี่ยวก็เสียชีวิตทำให้เฉินหลังเสียใจมาก จนกระทั่งเขาได้พบกับเสิ่นเหวินอี้ (โจวไห่เม่ย) แต่ชีวิตที่เปี่ยมสุขของเฉินหลังต้องเปลี่ยนแปลง เมื่อเถาเทียนจุ๊น ผู้ละโมบและมีจิตใจริษยา เห็นเพื่อรักของตนกำลังได้ดีทั้งการงานและความรัก จึงหาทางที่จะแย่งทุกอย่างของเฉินหลังและทำลายชีวิตเพื่อนของเขาคนนี้ การแก่งแย่งชิงไหวชิงพริบครั้งนี้ ใครเล่าจะเป็นผู้ชนะ

The Breaking Point – เพื่อนรักเพื่อนแค้น – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
The Breaking Point – เพื่อนรักเพื่อนแค้น – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
The Breaking Point – เพื่อนรักเพื่อนแค้น – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Breaking Point – เพื่อนรักเพื่อนแค้น – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
The Breaking Point – เพื่อนรักเพื่อนแค้น – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Breaking Point – เพื่อนรักเพื่อนแค้น – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
The Breaking Point – เพื่อนรักเพื่อนแค้น – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Breaking Point – เพื่อนรักเพื่อนแค้น – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
The Breaking Point – เพื่อนรักเพื่อนแค้น – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Breaking Point – เพื่อนรักเพื่อนแค้น – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
The Breaking Point – เพื่อนรักเพื่อนแค้น – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Breaking Point – เพื่อนรักเพื่อนแค้น – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
The Breaking Point – เพื่อนรักเพื่อนแค้น – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Breaking Point – เพื่อนรักเพื่อนแค้น – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
The Breaking Point – เพื่อนรักเพื่อนแค้น – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Breaking Point – เพื่อนรักเพื่อนแค้น – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
The Breaking Point – เพื่อนรักเพื่อนแค้น – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Breaking Point – เพื่อนรักเพื่อนแค้น – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
The Breaking Point – เพื่อนรักเพื่อนแค้น – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Breaking Point – เพื่อนรักเพื่อนแค้น – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
The Breaking Point – เพื่อนรักเพื่อนแค้น – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Breaking Point – เพื่อนรักเพื่อนแค้น – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
The Breaking Point – เพื่อนรักเพื่อนแค้น – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Breaking Point – เพื่อนรักเพื่อนแค้น – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
The Breaking Point – เพื่อนรักเพื่อนแค้น – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Breaking Point – เพื่อนรักเพื่อนแค้น – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
The Breaking Point – เพื่อนรักเพื่อนแค้น – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Breaking Point – เพื่อนรักเพื่อนแค้น – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
The Breaking Point – เพื่อนรักเพื่อนแค้น – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Breaking Point – เพื่อนรักเพื่อนแค้น – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
The Breaking Point – เพื่อนรักเพื่อนแค้น – ตอนที่ 20 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Breaking Point – เพื่อนรักเพื่อนแค้น – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
The Breaking Point – เพื่อนรักเพื่อนแค้น – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Breaking Point – เพื่อนรักเพื่อนแค้น – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
The Breaking Point – เพื่อนรักเพื่อนแค้น – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Breaking Point – เพื่อนรักเพื่อนแค้น – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
The Breaking Point – เพื่อนรักเพื่อนแค้น – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Breaking Point – เพื่อนรักเพื่อนแค้น – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
The Breaking Point – เพื่อนรักเพื่อนแค้น – ตอนที่ 21 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Breaking Point – เพื่อนรักเพื่อนแค้น – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
The Breaking Point – เพื่อนรักเพื่อนแค้น – ตอนที่ 22 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Breaking Point – เพื่อนรักเพื่อนแค้น – ตอนที่ 25 - ไฟล์เสีย
The Breaking Point – เพื่อนรักเพื่อนแค้น – ตอนที่ 25 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Breaking Point – เพื่อนรักเพื่อนแค้น – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
The Breaking Point – เพื่อนรักเพื่อนแค้น – ตอนที่ 23 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Breaking Point – เพื่อนรักเพื่อนแค้น – ตอนที่ 24 - ไฟล์เสีย
The Breaking Point – เพื่อนรักเพื่อนแค้น – ตอนที่ 24 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Breaking Point – เพื่อนรักเพื่อนแค้น – ตอนที่ 26 จบ - ไฟล์เสีย
The Breaking Point – เพื่อนรักเพื่อนแค้น – ตอนที่ 26 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Breaking Point – เพื่อนรักเพื่อนแค้น – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
The Breaking Point – เพื่อนรักเพื่อนแค้น – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Breaking Point – เพื่อนรักเพื่อนแค้น – ตอนที่ 1 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
The Breaking Point – เพื่อนรักเพื่อนแค้น – ตอนที่ 1 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย