The Asscott – อพาร์ทเม้นท์ที่บอกรักและที่พักใจ

0
13
The Asscott - อพาร์ทเม้นท์ที่บอกรักและที่พักใจ
The Asscott – อพาร์ทเม้นท์ที่บอกรักและที่พักใจ

เป็นเรื่องของชายหญิงสองคู่ที่จำเป็นจะต้องมาแชร์ห้องอยู่ ด้วยกัน จนเกิดเป็นความรักความผูกพัน คู่ที่เป็นตัวดำเนินเรื่องคือ ยี่เทียน(ahn jae wook พระเอกจาก a wish upon a star ภาคแรก) หนุ่ม IT ไฟแรง เป็นคนสุขุมรักความสันโดด ชอบอยู่คนเดียว เค้ามีความใฝ่ฝันที่จะสร้างเกมส์ๆนึง ให้สำหรับ แต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่สามารถสร้างได้ กลับต้องมาอยู่ร่วมห้องกับสาวน้อยนางหนึ่งซึ่งมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนัก เต้นรำ มีนิสัย ชอบเล่น ร่าเริงและวุ่นวายมาก ซึ่งนิสัยทั้งคู่ต่างกันอย่างสิ้นเชิง แรกๆทั้งคู่เป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาตลอด ไม่เคยยอมลงให้แก่กัน แต่พออยู่กันนานเข้า ทั้งคู่กลับรักกันโดยไม่รู้ตัว…

The Asscott – อพาร์ทเม้นท์ที่บอกรักและที่พักใจ – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
The Asscott – อพาร์ทเม้นท์ที่บอกรักและที่พักใจ – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Asscott – อพาร์ทเม้นท์ที่บอกรักและที่พักใจ – ตอนที่ 1 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
The Asscott – อพาร์ทเม้นท์ที่บอกรักและที่พักใจ – ตอนที่ 1 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
The Asscott – อพาร์ทเม้นท์ที่บอกรักและที่พักใจ – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
The Asscott – อพาร์ทเม้นท์ที่บอกรักและที่พักใจ – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Asscott – อพาร์ทเม้นท์ที่บอกรักและที่พักใจ – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
The Asscott – อพาร์ทเม้นท์ที่บอกรักและที่พักใจ – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
The Asscott – อพาร์ทเม้นท์ที่บอกรักและที่พักใจ – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Asscott – อพาร์ทเม้นท์ที่บอกรักและที่พักใจ – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
The Asscott – อพาร์ทเม้นท์ที่บอกรักและที่พักใจ – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
The Asscott – อพาร์ทเม้นท์ที่บอกรักและที่พักใจ – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
The Asscott – อพาร์ทเม้นท์ที่บอกรักและที่พักใจ – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Asscott – อพาร์ทเม้นท์ที่บอกรักและที่พักใจ – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
The Asscott – อพาร์ทเม้นท์ที่บอกรักและที่พักใจ – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
The Asscott – อพาร์ทเม้นท์ที่บอกรักและที่พักใจ – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Asscott – อพาร์ทเม้นท์ที่บอกรักและที่พักใจ – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
The Asscott – อพาร์ทเม้นท์ที่บอกรักและที่พักใจ – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Asscott – อพาร์ทเม้นท์ที่บอกรักและที่พักใจ – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
The Asscott – อพาร์ทเม้นท์ที่บอกรักและที่พักใจ – ตอนที่ 12 จบ - ไฟล์เสีย