On The First Beat 2 – ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2

0
21
On The First Beat 2 - ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2
On The First Beat 2 – ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2

จงลี่เหวิน (อู่จั๊วะอี้) สมัครเข้ามาเรียนในโรงเรียนตำรวจ เพื่อต้องการที่จะแก้แค้นเรื่องส่วนตัวกับลี่เหวินเซิน (เหมียวเฉียวเหว่ย) ซึ่งเป็นครูสอนนักเรียนในโรงเรียนตำรวจ ส่วนหลี่โป๊วเฉี่ยว (เฉินเจี้ยนฟง) เข้ามาเป็นตำรวจเพราะเห็นว่าเงินเดือนดี แต่ไม่คิดเลยว่าจะได้คู่ปรับเก่าคือลี่เหวินเซินมาเป็นครูฝึกของเขา ทั้งสี่เหวินและโป๊วเฉี่ยวจึงมีศัตรูคนเดียวกัน อาฮัว (หยังอี้) เป็นพนักงานขายอาหารในโรงเรียนตำรวจ เธอชอบลี่เหวิน แต่เพราะความยากจนจึงไม่กล้าแสดงออก ส่วนความรักของโป๊วเฉี่ยว กับหม่าเสียะหลิน (ซิช่ายฉี) เพื่อนร่วมชั้นเรียนก็มีอุปสรรคเพราะฐานะที่แตกต่างกันเช่นกัน ชีวิตในชั่วโมงฝึกที่เข้มงวด ลี่เหวินและโป๊วเฉี่ยวต้องเจอกับการฝึกที่แสนสาหัส แต่ก็ทำให้พวกเขาผูกพันกัน รวมถึงเข้าใจว่าที่เหวินเซินโหดกับพวกเขาก็เพราะต้องการให้พวกเขาเป็นตำรวจที่ดี เสียดายที่เหวินเซินไม่มีโอกาสเห็นและชื่นชมในความสำเร็จของลูกศิษย์ของเขา

On The First Beat 2 – ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
On The First Beat 2 – ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
On The First Beat 2 – ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 – ตอนที่ 24 - ไฟล์เสีย
On The First Beat 2 – ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 – ตอนที่ 25 - ไฟล์เสีย
On The First Beat 2 – ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
On The First Beat 2 – ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
On The First Beat 2 – ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
On The First Beat 2 – ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
On The First Beat 2 – ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
On The First Beat 2 – ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
On The First Beat 2 – ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
On The First Beat 2 – ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
On The First Beat 2 – ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
On The First Beat 2 – ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 – ตอนที่ 28 - ไฟล์เสีย
On The First Beat 2 – ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 – ตอนที่ 28 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
On The First Beat 2 – ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 – ตอนที่ 26 - ไฟล์เสีย
On The First Beat 2 – ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 – ตอนที่ 26 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
On The First Beat 2 – ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
On The First Beat 2 – ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
On The First Beat 2 – ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
On The First Beat 2 – ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
On The First Beat 2 – ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
On The First Beat 2 – ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
On The First Beat 2 – ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
On The First Beat 2 – ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
On The First Beat 2 – ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
On The First Beat 2 – ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
On The First Beat 2 – ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 – ตอนที่ 27 - ไฟล์เสีย
On The First Beat 2 – ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 – ตอนที่ 30 จบ - ไฟล์เสีย
On The First Beat 2 – ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 – ตอนที่ 29 - ไฟล์เสีย
On The First Beat 2 – ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
On The First Beat 2 – ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
On The First Beat 2 – ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
On The First Beat 2 – ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
On The First Beat 2 – ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
On The First Beat 2 – ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
On The First Beat 2 – ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
On The First Beat 2 – ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
On The First Beat 2 – ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 – ตอนที่ 1 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
On The First Beat 2 – ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 – ตอนที่ 1 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
On The First Beat 2 – ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 – ตอนที่ 1 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย