Edge of Righteousness – ตี๋ใหญ่เลือดมังกร

0
34
Edge of Righteousness - ตี๋ใหญ่เลือดมังกร
Edge of Righteousness – ตี๋ใหญ่เลือดมังกร

พระเอกเป็นหมอศัลยกรรมฝีมือดี แต่ด้วยอุดมการณ์อันแรงกล้า มีจิตใจชอบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างชนิดไม่กลัวตัวเองจะเดือดร้อน และความเชื่อที่ว่า ผิดถูกมีแค่สีขาวกับดำชัดเจน ทำให้ชีวิตของเขาต้องผกผัน และสุดท้ายเขาต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมอำพรางที่ผ่านมาแล้วเกือบ 20 ปี ลองติดตามดูว่าชีวิตของเขาและคนรอบข้างจะเป็นอย่างไร

Edge of Righteousness – ตี๋ใหญ่เลือดมังกร – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Edge of Righteousness – ตี๋ใหญ่เลือดมังกร – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Edge of Righteousness – ตี๋ใหญ่เลือดมังกร – ตอนที่ 1 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Edge of Righteousness – ตี๋ใหญ่เลือดมังกร – ตอนที่ 1 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Edge of Righteousness – ตี๋ใหญ่เลือดมังกร – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Edge of Righteousness – ตี๋ใหญ่เลือดมังกร – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Edge of Righteousness – ตี๋ใหญ่เลือดมังกร – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Edge of Righteousness – ตี๋ใหญ่เลือดมังกร – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Edge of Righteousness – ตี๋ใหญ่เลือดมังกร – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Edge of Righteousness – ตี๋ใหญ่เลือดมังกร – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Edge of Righteousness – ตี๋ใหญ่เลือดมังกร – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Edge of Righteousness – ตี๋ใหญ่เลือดมังกร – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Edge of Righteousness – ตี๋ใหญ่เลือดมังกร – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Edge of Righteousness – ตี๋ใหญ่เลือดมังกร – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Edge of Righteousness – ตี๋ใหญ่เลือดมังกร – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Edge of Righteousness – ตี๋ใหญ่เลือดมังกร – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Edge of Righteousness – ตี๋ใหญ่เลือดมังกร – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Edge of Righteousness – ตี๋ใหญ่เลือดมังกร – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Edge of Righteousness – ตี๋ใหญ่เลือดมังกร – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Edge of Righteousness – ตี๋ใหญ่เลือดมังกร – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Edge of Righteousness – ตี๋ใหญ่เลือดมังกร – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Edge of Righteousness – ตี๋ใหญ่เลือดมังกร – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Edge of Righteousness – ตี๋ใหญ่เลือดมังกร – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Edge of Righteousness – ตี๋ใหญ่เลือดมังกร – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Edge of Righteousness – ตี๋ใหญ่เลือดมังกร – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Edge of Righteousness – ตี๋ใหญ่เลือดมังกร – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Edge of Righteousness – ตี๋ใหญ่เลือดมังกร – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Edge of Righteousness – ตี๋ใหญ่เลือดมังกร – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Edge of Righteousness – ตี๋ใหญ่เลือดมังกร – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Edge of Righteousness – ตี๋ใหญ่เลือดมังกร – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Edge of Righteousness – ตี๋ใหญ่เลือดมังกร – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Edge of Righteousness – ตี๋ใหญ่เลือดมังกร – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Edge of Righteousness – ตี๋ใหญ่เลือดมังกร – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Edge of Righteousness – ตี๋ใหญ่เลือดมังกร – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Edge of Righteousness – ตี๋ใหญ่เลือดมังกร – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
Edge of Righteousness – ตี๋ใหญ่เลือดมังกร – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Edge of Righteousness – ตี๋ใหญ่เลือดมังกร – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
Edge of Righteousness – ตี๋ใหญ่เลือดมังกร – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Edge of Righteousness – ตี๋ใหญ่เลือดมังกร – ตอนที่ 20 จบ - ไฟล์เสีย
Edge of Righteousness – ตี๋ใหญ่เลือดมังกร – ตอนที่ 20 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย