Burning Flame I – เพลิงนรก ไฟชีวิต

0
18
Burning Flame I - เพลิงนรก ไฟชีวิต
Burning Flame I – เพลิงนรก ไฟชีวิต

ชีวิตและการทำงานของนักดับเพลิงอาชีพ ที่เสี่ยงชีวิตเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย พวกเขาต้องผ่านการฝึกอย่างหนัก ผ่านขั้นตอนปฏิบัติการที่เหมือนจริง เพื่อการทำงานในวันข้างหน้าอย่างดีเยี่ยม ลั่วเทียนยิ้ว (หวังสี่) เขาใฝ่ฝันอยากเป็นนักดับเพลิงมานาน จึงสมัครเข้าเรียนตำรวจดับเพลิง โดยมีเพื่อนรัก ซือถูป๊ะ กับ อู๋ต้าซิง และที่นนี่เขาได้รู้จักกับหลิวไห่เฟอะ (กู่เทียนล่อ) และเลิ่นปิเหยา (กวนเหย่งเหอ) หลังจากเรียนจบ ทุกคนแยก ย้ายกันไปทำงาน ตามสถานนีต่างๆ แต่ชีวิตของพวกเขายังต้องพัวพันกัน มีทั้งสมหวัง ผิดหวัง มีทั้งรักทั้งแค้น ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ต้องปฏิบัติ การอย่างหนักกับงานดับเพลิง

นักแสดง : กู่เทียนเล่อ, หวังสี่, กวนหย่งเท่อ, หลี่จื้อสง

Burning Flame I – เพลิงนรก ไฟชีวิต – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Burning Flame I – เพลิงนรก ไฟชีวิต – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Burning Flame I – เพลิงนรก ไฟชีวิต – ตอนที่ 1 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Burning Flame I – เพลิงนรก ไฟชีวิต – ตอนที่ 1 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Burning Flame I – เพลิงนรก ไฟชีวิต – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Burning Flame I – เพลิงนรก ไฟชีวิต – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Burning Flame I – เพลิงนรก ไฟชีวิต – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Burning Flame I – เพลิงนรก ไฟชีวิต – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Burning Flame I – เพลิงนรก ไฟชีวิต – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Burning Flame I – เพลิงนรก ไฟชีวิต – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Burning Flame I – เพลิงนรก ไฟชีวิต – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Burning Flame I – เพลิงนรก ไฟชีวิต – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Burning Flame I – เพลิงนรก ไฟชีวิต – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Burning Flame I – เพลิงนรก ไฟชีวิต – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Burning Flame I – เพลิงนรก ไฟชีวิต – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Burning Flame I – เพลิงนรก ไฟชีวิต – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Burning Flame I – เพลิงนรก ไฟชีวิต – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Burning Flame I – เพลิงนรก ไฟชีวิต – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Burning Flame I – เพลิงนรก ไฟชีวิต – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Burning Flame I – เพลิงนรก ไฟชีวิต – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Burning Flame I – เพลิงนรก ไฟชีวิต – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Burning Flame I – เพลิงนรก ไฟชีวิต – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Burning Flame I – เพลิงนรก ไฟชีวิต – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Burning Flame I – เพลิงนรก ไฟชีวิต – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
Burning Flame I – เพลิงนรก ไฟชีวิต – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Burning Flame I – เพลิงนรก ไฟชีวิต – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
Burning Flame I – เพลิงนรก ไฟชีวิต – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
Burning Flame I – เพลิงนรก ไฟชีวิต – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
Burning Flame I – เพลิงนรก ไฟชีวิต – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
Burning Flame I – เพลิงนรก ไฟชีวิต – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
Burning Flame I – เพลิงนรก ไฟชีวิต – ตอนที่ 22 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Burning Flame I – เพลิงนรก ไฟชีวิต – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
Burning Flame I – เพลิงนรก ไฟชีวิต – ตอนที่ 23 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Burning Flame I – เพลิงนรก ไฟชีวิต – ตอนที่ 24 - ไฟล์เสีย
Burning Flame I – เพลิงนรก ไฟชีวิต – ตอนที่ 24 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Burning Flame I – เพลิงนรก ไฟชีวิต – ตอนที่ 25 - ไฟล์เสีย
Burning Flame I – เพลิงนรก ไฟชีวิต – ตอนที่ 26 - ไฟล์เสีย
Burning Flame I – เพลิงนรก ไฟชีวิต – ตอนที่ 26 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Burning Flame I – เพลิงนรก ไฟชีวิต – ตอนที่ 27 - ไฟล์เสีย
Burning Flame I – เพลิงนรก ไฟชีวิต – ตอนที่ 28 จบ - ไฟล์เสีย
Burning Flame I – เพลิงนรก ไฟชีวิต – ตอนที่ 28 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย