Book and Sword , Gratitude and Revenge – ตำนานอักษรกระบี่

0
51
Book and Sword , Gratitude and Revenge - ตำนานอักษรกระบี่
Book and Sword , Gratitude and Revenge – ตำนานอักษรกระบี่

พรรคดอกไม้แดงภายใต้การนำของ ฉินเจียลั่ว เป็นแหล่งรวมของชาวยุทธและมีอุดมการณ์ในการต่อต้านราชวงศ์ชิง เพื่อกอบกู้แผ่นดินฮั่นให้พ้นจากการปกครองของชนชาติแมนจู ในยุคนั้นมี เฉียนหลง เป็นฮ่องเต้ที่ปรีชาสามารถปกครองอยู่ เฉียนหลงต้องการยึดครอง เผ่าหุย เพื่อผนวกเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของต้าชิงแต่ ฮั่วชิงถง หญิงสาวของเผ่าหุยไม่ยินยอม และได้รู้จักกับพรรคดอกไม้แดง ต่อมา เฉินเจียลั่ว เดินทางไปเผ่าหุยได้รู้จัก เจ้าหญิงเซียงเซียง นางคือน้องแท้ๆของ ฮั่วชิงถง เฉียนหลงมีโอกาสได้พบเซียงเซียง และหลงใหลความงามของนางหมายได้ตัวไปเป็นสนม ขณะเดียวกันชาติกำเนิดของเฉียนหลงก็ถูกเปิดโปงว่าแท้จริงไม่ใช่ชาวแมนจู หากแต่เป็นทายาทชาวฮั่น ทำให้เขาวางตัวลำบาก ไม่รู้จะเป็นฮ่องเต้แมนจูดี หรือจะช่วยชาวฮั่นกอบกู้แผ่นดิน จึงกลายเป็นปมปัญหาที่แก้ไม่ตกสำหรับทุกฝ่าย พรรคดอกไม้แดงซึ่งมีอุดมการแน่วแน่จึงต้องเผชิญกับวิกฤติครั้งใหญ่…พรรคดอกไม้แดงและเฉียนหลงฮ่องเต้ จะแก้ปัญหาได้อย่างไร…

Book and Sword , Gratitude and Revenge – ตำนานอักษรกระบี่ – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Book and Sword , Gratitude and Revenge – ตำนานอักษรกระบี่ – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Book and Sword , Gratitude and Revenge – ตำนานอักษรกระบี่ – ตอนที่ 1 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Book and Sword , Gratitude and Revenge – ตำนานอักษรกระบี่ – ตอนที่ 1 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Book and Sword , Gratitude and Revenge – ตำนานอักษรกระบี่ – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Book and Sword , Gratitude and Revenge – ตำนานอักษรกระบี่ – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Book and Sword , Gratitude and Revenge – ตำนานอักษรกระบี่ – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Book and Sword , Gratitude and Revenge – ตำนานอักษรกระบี่ – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Book and Sword , Gratitude and Revenge – ตำนานอักษรกระบี่ – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Book and Sword , Gratitude and Revenge – ตำนานอักษรกระบี่ – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Book and Sword , Gratitude and Revenge – ตำนานอักษรกระบี่ – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Book and Sword , Gratitude and Revenge – ตำนานอักษรกระบี่ – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Book and Sword , Gratitude and Revenge – ตำนานอักษรกระบี่ – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Book and Sword , Gratitude and Revenge – ตำนานอักษรกระบี่ – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Book and Sword , Gratitude and Revenge – ตำนานอักษรกระบี่ – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Book and Sword , Gratitude and Revenge – ตำนานอักษรกระบี่ – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Book and Sword , Gratitude and Revenge – ตำนานอักษรกระบี่ – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Book and Sword , Gratitude and Revenge – ตำนานอักษรกระบี่ – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Book and Sword , Gratitude and Revenge – ตำนานอักษรกระบี่ – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Book and Sword , Gratitude and Revenge – ตำนานอักษรกระบี่ – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Book and Sword , Gratitude and Revenge – ตำนานอักษรกระบี่ – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Book and Sword , Gratitude and Revenge – ตำนานอักษรกระบี่ – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Book and Sword , Gratitude and Revenge – ตำนานอักษรกระบี่ – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Book and Sword , Gratitude and Revenge – ตำนานอักษรกระบี่ – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Book and Sword , Gratitude and Revenge – ตำนานอักษรกระบี่ – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Book and Sword , Gratitude and Revenge – ตำนานอักษรกระบี่ – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Book and Sword , Gratitude and Revenge – ตำนานอักษรกระบี่ – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
Book and Sword , Gratitude and Revenge – ตำนานอักษรกระบี่ – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Book and Sword , Gratitude and Revenge – ตำนานอักษรกระบี่ – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
Book and Sword , Gratitude and Revenge – ตำนานอักษรกระบี่ – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
Book and Sword , Gratitude and Revenge – ตำนานอักษรกระบี่ – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Book and Sword , Gratitude and Revenge – ตำนานอักษรกระบี่ – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
Book and Sword , Gratitude and Revenge – ตำนานอักษรกระบี่ – ตอนที่ 20 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Book and Sword , Gratitude and Revenge – ตำนานอักษรกระบี่ – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
Book and Sword , Gratitude and Revenge – ตำนานอักษรกระบี่ – ตอนที่ 21 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Book and Sword , Gratitude and Revenge – ตำนานอักษรกระบี่ – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
Book and Sword , Gratitude and Revenge – ตำนานอักษรกระบี่ – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
Book and Sword , Gratitude and Revenge – ตำนานอักษรกระบี่ – ตอนที่ 23 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Book and Sword , Gratitude and Revenge – ตำนานอักษรกระบี่ – ตอนที่ 24 - ไฟล์เสีย
Book and Sword , Gratitude and Revenge – ตำนานอักษรกระบี่ – ตอนที่ 25 - ไฟล์เสีย
Book and Sword , Gratitude and Revenge – ตำนานอักษรกระบี่ – ตอนที่ 25 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Book and Sword , Gratitude and Revenge – ตำนานอักษรกระบี่ – ตอนที่ 26 - ไฟล์เสีย
Book and Sword , Gratitude and Revenge – ตำนานอักษรกระบี่ – ตอนที่ 26 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Book and Sword , Gratitude and Revenge – ตำนานอักษรกระบี่ – ตอนที่ 27 - ไฟล์เสีย
Book and Sword , Gratitude and Revenge – ตำนานอักษรกระบี่ – ตอนที่ 27 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Book and Sword , Gratitude and Revenge – ตำนานอักษรกระบี่ – ตอนที่ 28 - ไฟล์เสีย
Book and Sword , Gratitude and Revenge – ตำนานอักษรกระบี่ – ตอนที่ 28 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Book and Sword , Gratitude and Revenge – ตำนานอักษรกระบี่ – ตอนที่ 29 - ไฟล์เสีย
Book and Sword , Gratitude and Revenge – ตำนานอักษรกระบี่ – ตอนที่ 29 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Book and Sword , Gratitude and Revenge – ตำนานอักษรกระบี่ – ตอนที่ 30 จบ - ไฟล์เสีย
Book and Sword , Gratitude and Revenge – ตำนานอักษรกระบี่ – ตอนที่ 30 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย